KONFERENCJA "W TROSCE O DZIECKO"

WIELKOPOLSKIE FORUM PEDIATRII

14-15 kwietnia 2023 r.


PROGRAM KONFERENCJI

Otwarcie konferencji

15:00 - 15:05

Prof. Magdalena Figlerowicz

Wykład inauguracyjny - Laktoferyna w praktyce pediatrycznej - wykład sponsorowany

15:05 - 15:25

Prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Wykład Gościa Specjalnego - Dziecko jest kruche

15:25 - 15:45

Dr n. med. Krzysztof Kordel - Prezes WIL

Sesja 1. Powracające choroby, nowe wyzwania w zakaźnictwie pediatrycznym

15:45 - 16:50

Prowadząca – Prof. Magdalena Figlerowicz

Zakażenia paciorkowcowe u dzieci - obraz kliniczny i możliwości terapeutyczne

15:45 - 16:00

Dr hab. Anna Mania

Dziecko zakażone HIV w praktyce lekarza rodzinnego

16:00 - 16:15

Dr hab. Katarzyna Mazur-Melewska

Zakażenie HCV - terapia u dzieci - wykład sponsorowany

16:15 - 16:35

Prof. Magdalena Figlerowicz

Lactiplantibacillus plantarum 299v w praktyce pediatrycznej - wykład sponsorowany

16:35 - 16:45

Dr n. farm. Natasza Staniak

Dyskusja

16:45 - 16:50

Przerwa kawowa

16:50 - 17:10

Sesja 2. Choroby dróg oddechowych - aktualności w pulmonologii i laryngologii dziecięcej

17:10 - 18:00

Prowadząca – Dr hab. Irena Wojsyk-Banaszak

Co pediatra powinien wiedzieć o gruźlicy?

17:10 - 17:25

Dr hab. Ewelina Gowin

RSV i grypa - zakażenia wirusowe w erze post-covid

17:25 - 17:40

Dr hab. Irena Wojsyk-Banaszak

Infekcje układu oddechowego u dzieci - postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne - wykład sponsorowany

17:40 - 17:55

Dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak

Dyskusja

17:55 - 18:00

Sesja 3. Rola sportu w profilaktyce zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci

18:00 - 18:50

Prowadząca – Prof. Alicja Krzyżaniak

Czy polskie dzieci mają szanse w sporcie?

18:00 - 18:15

Prof. Michał Bronikowski

Nieprawidłowości postawy ciała u dzieci i młodzieży

18:15 - 18:30

Dr Katarzyna Maciałczyk-Paprocka

Sport dzieci i młodzieży - kwalifikacja, nadzieje i zagrożenia

18:30 - 18:45

Dr Grzegorz Biegański

Dyskusja

18:45 - 18:50

Podsumowanie i zakończenie I dnia konferencji

18:50 - 19:00

Prof. Magdalena Figlerowicz

Otwarcie II dnia konferencji

09:00 - 09:05

Prof. Magdalena Figlerowicz

Sesja 4. Choroby cywilizacyjne u dzieci

09:05 - 10:30

Prowadząca – Prof. Magdalena Figlerowicz

Kiedy kierować pacjenta z nadciśnieniem tętniczym do specjalisty?

09:05 - 09:25

Prof. Danuta Ostalska-Nowicka

Czy istnieje optymalny screening gwarantujący poprawę stanu narządu wzroku u dzieci?

09:25 - 09:40

Prof. Anna Gotz-Więckowska

Glikemia pod kontrolą- zastosowanie systemów monitorowania glikemii u dzieci z cukrzycą

09:40 - 10:00

Dr n. med. Bogda Skowrońska

Dziecko niskorosłe - możliwości diagnostyki i terapii

10:00 - 10:20

Lek. Jan Bajtek

Dyskusja

10:20 - 10:30

Przerwa kawowa

10:30 - 10:45

Sesja 5. Dziecko przewlekle chore

10:45 - 12:05

Prowadząca – Dr hab. Katarzyna Mazur-Melewska

Przewlekłe choroby neurologiczne - opieka w warunkach domowych

10:45 - 11:05

Dr n. med. Paweł Kemnitz

Aktualne możliwości leczenia rdzeniowego zaniku mięśni - wykład sponsorowany

11:05 - 11:25

Dr n. med. Paweł Małecki

Nusinersen - najważniejsze doniesienia - wykład sponsorowany

11:25 - 11:35

Ewa Grędowska

Diagnostyka różnicowa oczopląsu - na podstawie analizy przypadku

11:35 - 11:55

Lek. Dominika Borys

Dyskusja

11:55 - 12:05

Podsumowanie i zakończenie konferencji

12:05 - 12:15

Prof. Magdalena Figlerowicz